Kategorier
Nyheter

Pandemin har påverkat både antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen

Precis som under 2020 har covid-19-pandemin inneburit att både antibiotikaförsäljningen och antalet fall av anmälningar av antibiotikaresistens var lägre än vanligt under 2021. Det visar en gemensam rapport från Folkhälsomyndigheten och SVA.