Kategorier
Nyheter

Debatt: ”En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap”

Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen…

Kategorier
Nyheter

Minskad smittspridning av influensa och RS-virus efter intensiv vintersäsong

Säsongen för influensa och RS-virus bedöms vara över efter en intensiv vinter. Högst smittspridning med flest bekräftade fall konstaterades i december 2022. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i hela landet…

Kategorier
Nyheter

Inga belägg för att stängda skolor minskade smittspridning av covid-19

Skolstängningar hade inte någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19 i Danmark, Finland, Norge och Sverige enligt en ny gemensam nordisk analys.

Kategorier
Nyheter

Viktigt att personer 80 år och äldre får sin påfyllnadsdos

Hittills har bara knappt hälften av alla personer över 80 år fått vårens dos mot covid-19. För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas får möjlighet att göra…

Kategorier
Nyheter

Riksrevisionens rapport ett välkommet bidrag till lärandet

Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport av det nationella smittskyddet. Rapporten är ett välkommet bidrag till det viktiga gemensamma lärande som vi behöver för att som samhälle stå bättre rustade inför…

Kategorier
Nyheter

Fortsatt hög andel i befolkningen som har antikroppar mot covid-19

En hög andel i alla åldersgrupper i befolkningen har antikroppar mot covid-19 visar Folkhälsomyndighetens senaste stickprovsundersökning. Resultaten bedöms bero på en hög vaccinationstäckning och en fortsatt smittspridning.

Kategorier
Nyheter

Tillgången till viktiga antibiotika kan säkras genom en ny ersättningsmodell

Tack vare en ny ersättningsmodell har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. Folkhälsomyndigheten redovisar nu förslag till hur modellen kan användas framöver i Sverige, för att…

Kategorier
Nyheter

Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle kräva utveckling av en modell anpassad för Sverige.

Kategorier
Nyheter

Spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Sverige

Den omfattande smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Att stanna hemma när man är sjuk är särskilt viktigt när allt fler återgår till sina arbetsplatser och skolorna startar igen efter helgerna.

Kategorier
Nyheter

Gott skydd genom vaccinationsprogrammet för barn trots utmaningar under pandemin

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige har fungerat bra trots pandemin, men det har inte varit utan ansträngning. Tack vare barnhälsovården, elevhälsan och inte minst föräldrarna har de allra flesta barnen fått sina vaccinationer…