Kategorier
Nyheter

Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle kräva utveckling av en modell anpassad för Sverige.