Kategorier
Nyheter

Fortsatt ökning av antalet fall av covid-19 i de flesta regioner

Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den fortsätter även vecka 29 i en majoritet av regionerna.