Kategorier
Nyheter

Minskad smittspridning av influensa och RS-virus efter intensiv vintersäsong

Säsongen för influensa och RS-virus bedöms vara över efter en intensiv vinter. Högst smittspridning med flest bekräftade fall konstaterades i december 2022. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i hela landet…

Kategorier
Nyheter

Debatt: ”En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap”

Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen…

Kategorier
Nyheter

WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa

WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 11 maj 2023.

Kategorier
Nyheter

Folkhälsomyndigheten uppdaterar stöd för pandemiberedskap

Covid-19-pandemin har gett viktiga lärdomar om hur samhället behöver förbereda sig för spridning av ett nytt och okänt virus. Folkhälsomyndigheten har nu gjort en första uppdatering av planeringsstödet till regioner…

Kategorier
Nyheter

Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle kräva utveckling av en modell anpassad för Sverige.

Kategorier
Nyheter

Tillgången till viktiga antibiotika kan säkras genom en ny ersättningsmodell

Tack vare en ny ersättningsmodell har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. Folkhälsomyndigheten redovisar nu förslag till hur modellen kan användas framöver i Sverige, för att…

Kategorier
Nyheter

Fortsatt hög andel i befolkningen som har antikroppar mot covid-19

En hög andel i alla åldersgrupper i befolkningen har antikroppar mot covid-19 visar Folkhälsomyndighetens senaste stickprovsundersökning. Resultaten bedöms bero på en hög vaccinationstäckning och en fortsatt smittspridning.

Kategorier
Nyheter

Riksrevisionens rapport ett välkommet bidrag till lärandet

Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport av det nationella smittskyddet. Rapporten är ett välkommet bidrag till det viktiga gemensamma lärande som vi behöver för att som samhälle stå bättre rustade inför…

Kategorier
Nyheter

Spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Sverige

Den omfattande smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Att stanna hemma när man är sjuk är särskilt viktigt när allt fler återgår till sina arbetsplatser och skolorna startar igen efter helgerna.

Kategorier
Nyheter

Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer som före pandemin. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2022 i Sverige.