Kategorier
Nyheter

Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19

Spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början till mitten av januari. Inom hälso- och sjukvården bör det finnas beredskap för att antalet patienter med covid-19 kan öka till liknande nivåer som under omikronvågen för ett år sedan.

Kategorier
Nyheter

Fortsatt kraftigt ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus

Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk.

Kategorier
Nyheter

Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning av antalet smittade under de närmaste veckorna.

Kategorier
Nyheter

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig enligt rekommendationerna.

Kategorier
Nyheter

Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska

Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus har minskat sedan de högsta nivåerna i december.

Kategorier
Nyheter

Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att följa förekomsten av influensa i befolkningen. Nu söker myndigheten fler som vill delta och bidra som sentinelläkare.

Kategorier
Nyheter

Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på att inresande från Kina ska kunna visa upp ett negativt test för covid-19.

Kategorier
Nyheter

Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre nivå under de senaste veckorna. Därför är det hög tid att se till att man är vaccinerad enligt gällande rekommendationer. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt viktigt att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, inte minst inför jul- och nyårshelgerna då många ses.

Kategorier
Nyheter

Minskad spridning av luftvägssjukdomar

Spridningen av luftvägssjukdomarna influensa, RS-virus och covid-19 minskar, enligt Folkhälsomyndigheten senaste statistik.

Kategorier
Nyheter

Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög. Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.